Comarch - złoty partner

PPHiU KOMAK Sp. z o.o.

PPHiU KOMAK Sp. z o.o.
,,...zdecydowaliśmy się na wdrożenie systemu Comarch CDN XL, dającego nam możliwości dalszego rozwoju i usystematyzowania procesów biznesowych. Implementację przeprowadziła firma OMEGA Systems Sp. z o.o. z Wrocławia, z którą współpracujemy do dnia dzisiejszego."
 
KOMAK Sp. z o.o. Czesław Boryczka - Wiceprezes Zarządu