Comarch - złoty partner

Promocja dla klientów migrujących między programami Comarch ERP

Promocja dotyczy użytkowników Comarch Klasyka przechodzących na systemy Comarch ERP działające w środowisku Windows

Klienci Comarch Klasyka posiadający oprogramowanie Comarch na gwarancji:
  • Jednorazowy zwrot wartości posiadanego oprogramowania Comarch Klasyka, nie więcej jednak niż:
    - 40% kupowanego oprogramowania Comarch OPT!MA

Dla klientów Comarch Klasyka nie posiadających gwarancji na oprogramowanie:

  • Jednorazowy zwrot wartości posiadanego oprogramowania Comarch Klasyka, nie więcej jednak niż:
    - 30% kupowanego oprogramowania Comarch OPT!MA

Upgrade Comarch ERP Klasyka i Comarch ERP OPT!MA do Comarch ERP XL
Klienci przechodzący z Comarch ERP Klasyka i Comarch ERP OPT!MA na Comarch ERP XL otrzymują jednorazowy zwrot wartości oprogramowania Comarch ERP OPT!MA lecz nie większy niż 30% wartości kupowanego systemu Comarch ERP XL. Promocja ta nie może być łączona z innymi i wymaga przesłania stosownego oświadczenia o rezygnacji z Comarch OPT!MA.

  • Warunek 1: Oprogramowanie Comarch ERP Klasyka lub Comarch ERP OPT!MA musi być na gwarancji.
  • Warunek 2: Wyżej wymieniony zwrot  programowania, nie większy niż 30% może być przyznany dopiero po 12 miesiącach od zakupu pierwszego modułu Comarch ERP OPT!MA

Uwagi: W promocjach dla klientów Comarch Klasyka nie wymagamy przejścia na równoważne moduły Comarch OPT!MA lub Comarch ERP XL. Promocje i rabaty dotyczą wyłącznie pierwszego zakupu oprogramowania Comarch ERP. Promocji i rabatów nie można łączyć z innymi promocjami i rabatami Comarch ERP.