Comarch - złoty partner

elektryczna/elektroniczna

Specyfika branży elektrycznej i elektronicznej to między innymi niewielkie, co najwyżej kilkunastoprocentowe marże. Z tego względu tak ważne staje się świadome zarządzanie kosztami i dążenie do ich maksymalnej redukcji. Z pomocą w zakresie usprawniania zarządzania przedsiębiorstwem przychodzi zintegrowany system wspomagający zarządzanie Comarch CDN XL.

Comarch CDN XL w branży elektrycznej/elektronicznej to:
  • KGO, czyli Koszt Gospodarowania Odpadami - wsparcie w zakresie automatycznego ewidencjonowania wartości opłaty produktowej zarówno na dokumentach zakupu , jak i sprzedaży,
  • obrót bębnami ? śledzenie rozchodu i przychodu bębnów ze względu na ilość dni tak, aby można było skutecznie egzekwować terminy zwrotów bębnów oraz rozliczać je, jeżeli nie zostały zwrócone na czas. Funkcjonalność pozwala powiązać bębny z kablami,
  • zarządzanie magazynem z wykorzystaniem kolektorów danych,
  • łatwe posługiwanie się zamiennikami pomiędzy poszczególnymi kartotekami towarowym,
  • zamówienia ?specjalne? ? składane na dodatkowy magazyn z uwzględnieniem uprawnień poszczególnych operatorów,
  • optymalizacja rotacji towarów na magazynie poprzez kontrolę czasu zalegania towarów na poszczególnych magazynach i odpowiednią parametryzację warunków zakupu towarów wg ich rotacji,
  • możliwość precyzyjnego opisu struktury magazynowej przyspieszającej proces wydawania towarów,
  • możliwość prowadzenia elastycznej polityki cenowej, a także ciągłego monitorowania stanu należności i przyznanego limitu kredytowego,
  • pełna obsługa procesów zachodzących w firmach wielooodziałowych ? np. możliwość centralnego zarządzania cenami i promocjami, szybki przepływ informacji między centralą, a oddziałami (w obydwu kierunkach),
  • możliwość przeprowadzania wielowymiarowych analiz z każdego obszaru działania firmy (m.in. analizy sprzedaży, rotacji towarów czy stanu należności).
Oprogramowanie Comarch, z którego korzysta już ponad 2300 firm, wybrało wiele przedsiębiorstw działających w branży elektrycznej/elektronicznej m.in.